Posted by admin

Metody przeprowadzania wyceny firm
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, jeżeli chce się ją potem wykorzystać na przykład do sprzedaży. Z tego też powodu przede wszystkim trzeba ustalić odpowiednich specjalistów, którzy zajmą się wszystkim, z doświadczeniem i praktyką przy realizacji takich prac. Każdy bowiem szczegół, na przykład taki jak utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co potem w dużej mierze może zaważyć na końcowej wartości. Dużo zależy też od rodzaju przyjętej wyceny, obecnie najbardziej popularne są trzy z nich. Metoda porównawcza opiera na tym, że wartość firmy szacuje się w oparciu o konkurencyjne podmioty funkcjonujące w tej samej branży. W przypadku metody majątkowej sumuje się wszystkie aktywa firmy, a następnie zmniejsza otrzymaną kwotę o pasywa. Stosowaną dość często przez finansistów jest także metoda dochodowa, z kolei przy niej podstawą są planowane dochody przedsiębiorstwa, zmniejszone o koszty związane z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.